Menu
https://www.forbettercare.eu/nl/over-fbc
Dé online video-database voor toedieningsvormen van medicatie.
 

Over For Better Care

Nieuws, Over ons, Ervaringen en meer!

Missie

For Better Care (FBC) is een organisatie die de farmaceutische zorg- en dienstverlening toekomstbestendig wil maken door in samenwerking met partijen deze dienst- en zorgverlening aan zorgontvangers te verbeteren, te vernieuwen én te innoveren.

Hierbij richt het FBC zich op: zorgontvangers en hun mantelzorgers, zorgprofessionals (in opleiding) die handelingen verrichten met medicijnen en het management van opleidingsinstituten én zorginstellingen.

FBC stelt korte instructiefilms beschikbaar voor toedieningsvormen van medicijnen. De films tonen een zorgontvanger en een zorgaanbieder. Aanvullend zijn per film de voice-over tekst en handleiding gebaseerd op (inter)nationale bronnen, protocollen en richtlijnen voor de toedieningsvorm beschikbaar en downloadbaar. FBC voorziet hiermee in de gesignaleerde behoefte aan kennis, vaardigheden en online actuele handleidingen voor het toedienen van medicijnen bij zorgontvangers door mantelzorgers én zorgprofessionals.

FBC onderscheidt zich van andere aanbieders van soortgelijke films door deze inclusief teksten zowel visueel (zien en lezen) als auditief (horen), altijd en overal waar internet is, beschikbaar te stellen voor computer, tablet en smartphone.

De kernwaarden van FBC zijn: samenwerken, behouden en waarderen wat goed gaat, kwaliteit leveren van producten en diensten en altijd willen verbeteren ten behoeve van de zorgontvanger.

Dé online video-database voor toedieningsvormen van medicatie.